Cazino Constanta

Primăria Constanța cumpără servicii de realizare a conceptului artistic și execuția proiectului de amenajare a centrului expozițional din cadrul Cazino Constanța

Primăria Constanța cumpără servicii de realizare a conceptului artistic și execuția proiectului de amenajare a centrului expozițional din cadrul Cazino Constanța.

Valoarea estimată 6.522.500 lei fără TVA.

Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 139649/21.07.2023 și anexele acestuia, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate cerințele impuse în caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Termenul limită primire oferte este 20.03.2024, ora 11:00.

Ofertele vor fi transmise prin postă sau depuse direct, la adresa autorității contractante din Bd-ul Tomis nr. 51, camera 18 (Compartimetul Registratură și Relații cu Publicul), până la data de 20.03.2024, ora 11:00.

Orice persoană interesată să participe la procedura are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentația de atribuire pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Sursa Ziua de Constanta 

 

error: Content is protected !!