Cazino Constanta

Nu se oprește finanțarea lucrărilor de restaurare a Cazinoului!

ℹ La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de astăzi, alocarea sumei de 250 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea Programului național de construcții de interes public sau social (#PNCIPS), derulat de Compania Națională de Investiții (CNI).
🔵 Actul normativ era necesar întrucât, la nivelul CNI, sunt gestionate foarte multe contracte de proiectare și execuție pentru obiective de investiții prioritizate la nivel national sau asumate prin angajamente financiare internaționale, iar nerespectarea graficelor de plăți ar conduce la neîncadrarea în termenele asumate și la întârzieri în execuția lucrărilor.
🔵 De asemenea, o mare parte dintre obiectivele aflate în implementare se află în stadii avansate de execuție, iar neefectuarea plăților la termen poate atrage atât sistarea lucrărilor, costuri suplimentare determinate de conservarea și paza acestora, cât și riscuri financiare generate de creșteri ale prețurilor viitoare.
🔵 ”Trebuie să asigurăm continuitatea implementării investițiilor pe care le finanțăm astfel încât procesul de dezvoltare a României să nu fie afectat. Acesta este motivul pentru care am solicitat această alocare financiară pentru proiectele care se apropie de finalizare. Dorim să ne respectăm angajamentele asumate în fața cetățenilor, iar procesul investițional să fie eficient și fluid, în beneficiul comunităților locale”, a precizat ministrul Adrian Ioan Veştea.
 

Într-un răspuns cu data de ieri, 21 noiembrie 2023, Manuela Irina Pătrășcoiu, director general al CNI, spune că, „la data prezentei, în derularea contractelor încheiate pentru realizarea obiectivului de investiții „Consolidare și restaurare Cazino Constanța și lucrări exterioare”, plățile nu sunt sistate și nu sunt înregistrate facturi restanțe către antreprenor.”

CNI a mai precizat, la solicitarea Constanța 100%, că „până în prezent a fost decontată suma de 63.630.499,72 lei inclusiv TVA, aferent execuției lucrărilor, serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.”

„Stadiul fizic al lucrărilor la obiectivul de investiții este de 70%, termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor fiind luna iulie 2024. Menționăm faptul că acest progres este aproximativ și este corelat și cu procentul decontat din valoarea totală a investiției pentru lucrările executate până în prezent de către antreprenor. De asemenea, precizam că valoarea investiției se actualizează conform 0.G.47, ceea ce poate conduce la creșterea valorii finale a investiției.”, a precizat directorul general CNI.

 
 
sursa comunicat CNI – Constanta 100%
error: Content is protected !!