Cazino Constanta

Interviu cu ing Petre Badea, dir. Aedificia Carpați – „Întreaga structură de rezistență este compromisă“.

Lucrările la Cazinoul din Constanța au fost demarate oficial la data de 15 ianuarie 2020, primele trei luni fiind destinate fazei de proiectare.

Articol apărut inițial pe Ziua de Constanta 

De circa doi ani, Cazinoul din Constanța, monument arhitectural de importanță națională, a început să respire din nou, odată cu schelele ce l-au învăluit spre restaurare și reabilitare.
Lucrările și expertizele întreprinse de antreprenorul general al lucrării, compania Aedificia Carpați, au scos la iveală structura de rezistență compromisă, grinzile grav afectate ce nu mai pot fi restaurate, ci trebuie înlocuite, planșeele compromise, golurile din structurile menite să-i asigure stabilitatea – goluri cauzate de mediul salin agresiv și nu numai.
În prezent, însă, deși atât de aproape de renașterea mult așteptată și binemeritată, Cazinoul pare să fi căzut iar pradă hățișului licitațiilor.
Multe dintre lucrările fără de care Cazinoul nu poate fi restaurat și redat publicului în condiții de siguranță nu au fost prevăzute în contractul inițial.
„Se cunoaște faptul că după preluarea contractului de proiectare și execuție lucrări la Cazino am constatat că, de fapt, Cazinoul era o ruină. Apariția atâtor lucrări imprevizibile este consecința inițierii unei proceduri de achiziție bazată pe o documentație mai mult beletristică, fără o expertiză reală a structurii de rezistență“, a explicat ing. Petre Badea.
„Până vor fi contractate toate lucrările suplimentare absolut necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi achiziționate, lucrăm la foc mic, deși este foarte mult de lucru. Dacă se vor contracta în anul următor aceste lucrări suplimentare și mai ales dacă vor fi doi constructori în aceleași spații, lucrurile se vor complica foarte mult“, a mai precizat directorul Aedifidia Carpați.

Faleza din Constanța, într-o dimineață toridă dintre cele ale bătrânului Cuptor, în care valurile Mării Negre se opresc un moment pentru a săruta gingaș soarele, la răsărit, iar apoi continuând să învăluie, constant și în forță, masivul monument arhitectural – vechiul Cazino – ce tronează peste orașul de la malul mării.

Este cald afară, încă de la primele ore ale dimineții, iar țipetele scurte ale pescărușilor matinali punctează fidel zgomotele de șantier de pe faleză.

De circa doi ani, Cazinoul din Constanța, monument arhitectural de importanță națională, a început să respire din nou, odată cu schelele ce l-au învăluit spre restaurare și reabilitare.

Pe parcursului desfășurării lucrărilor de reabilitare, a ieșit la iveală, însă, adevărul de care toți constănțenii se temeau: structura Cazinoului este grav afectată de mediul coroziv în care se află, de factorii externi care au contribuit decisiv la degradarea sa, dar și de nepăsarea și uitarea ce l-au înghițit privilor publice ani de zile, în care a fost lăsat la voia întâmplării.

Lucrările și expertizele întreprinse de antreprenorul general al lucrării, compania Aedificia Carpați, au scos la iveală grinzile grav afectate ce nu mai pot fi restaurate, ci trebuie înlocuite, planșeele compromise, golurile din structurile menite să-i asigure stabilitatea, goluri cauzate de mediul salin agresiv.

În prezent, însă, deși atât de aproape de renașterea mult așteptată și binemeritată, Cazinoul pare să fi căzut iar pradă hățișului licitațiilor, în contextul în care multe dintre lucrările fără de care Cazinoul nu poate fi restaurat și redat publicului în condiții de siguranță nu au fost prevăzute în contractul inițial.

Imaginile vorbesc de la sine cu privire la gradul de deteriorare a Cazinoului, vorbesc despre golurile descoperite între elementele de structură și rezistență ale acestuia, dar și despre munca depusă până în prezent.

Pentru a afla exact care este situația de la Cazino, dar și care este stadiul lucrărilor, am luat legătura cu ing. Petre Badea, directorul general al companiei Aedificia Carpați, antreprenorul general al lucrărilor.

Dat fiind caracterul emblematic al Cazinoului pentru întreaga comunitate din Constanta și nu numai, finalizarea lucrărilor de restaurare a acestuia este considerată un eveniment emoțional major. Din acest motiv, presa și constănțenii sunt interesați de stadiul executării acestui proiect.

Care este stadiul realizării contractului de lucrări de la Cazino?

Răspuns: Se cunoaște faptul că după preluarea contractului de proiectare și execuție lucrări la Cazino am constatat că, de fapt, Cazinoul era o ruină.

Apariția atâtor lucrări imprevizibile este consecința inițierii unei proceduri de achiziție bazată pe o documentație mai mult beletristică, fără o expertiză reală a structurii de rezistență.

Ar fi fost absolut necesar ca expertiza care a stat la baza documentației de licitație să fi ținut cont că o construcție realizată la 1910 din cărămidă, metal și mortar de var stins cu nisip se poate degrada aproape total în aproape 100 de ani, mai ales în condițiile de mediu existente în zonă.

Împreună cu proiectanții și experții în structura de rezistență am avut surpriza să descoperim că întreaga structură de rezistență a clădirii este compromisă și trebuie consolidată sau refăcută.

Prin contractul atribuit în urma licitației urma să proiectăm și realizăm lucrări minime de consolidare, reparații locale la elemente din beton (care la 1910 nici nu exista ca material de construcție)!

Pornind de la faptul că la faza DALI (Documentație pentru realizare lucrări de intervenție), nu a fost investigată starea reală a structurii de rezistență a clădirii, a stabilității zidăriilor, a gradului de corodare pentru fiecare element metalic, a gradului de degradare a tencuielilor, după semnarea contractului de proiectare și execuție, pentru a putea elabora un proiect care să corespundă cerințelor din legea privind calitatea în construcții și a cerințelor pentru o clădire monument istoric de importanța acestuia, s-a procedat la evaluarea atentă a stării construcției, realizând o nouă expertiză tehnică cu specialiști de renume.

S-a constatat că situația prezentată în DALI este total incompletă. Structura de rezistență trebuie refăcută în cvasitotalitate și în consecință și lucrările de arhitectură și componente artistice nu mai sunt lucrări de reparații, ci devin lucrări noi.

Am contractat prin act adițional doar o parte din aceste lucrări imprevizibile conform legislației în domeniul achizițiilor.

Restul de lucrări de consolidare sau refacere structură de rezistență urmând a se achiziționa prin proceduri suplimentare – licitație publică.

Până acum, am reușit să contractăm suplimentar consolidarea, refacerea și restaurarea celor patru turnuri de pe clădire (patru construcții masive de 8x8x9m) a căror structură de rezistență (metal și zidărie) era complet degradată și nu răspundea normelor seismice actuale.

Aceste turnuri reprezentau un real pericol pentru clădire. A durat mult timp până la derularea procedurii de licitație și apoi contractarea proiectării și execuției acestora, ținând pe loc realizarea șarpantelor, învelitorilor adiacente și fațadelor.

Durata procedurilor de licitație este extrem de mare.

Mai sunt lucrări absolut necesare pentru îndeplinirea contractului care trebuie achiziționate?

Răspuns: Sunt foarte multe lucrări de consolidare și chiar de demolare și refacere a jumătate din planșeul peste etaj „Sala Oglinzilor“ și saloanelor adiacente.

Nu mai vorbim de situația în care în procedura de achiziție s-ar interfera și alți participanți mai puțin cunoscători ai situației reale, care ar putea bloca pe termen lung finalizarea acestui obiectiv.

Vă imaginați că demolarea planșeelor degradate total și înlocuirea lor presupune dezafectarea șarpantelor și învelitorilor vechi aferente, realizarea de acoperișuri provizorii și după refacerea structurii de rezistență pe noul proiect, realizarea șarpantelor și invelitorilor finale.

Riscul inundării cu ape de ploaie în acest răstimp este foarte mare, având în vedere tăria vântului în această zonă.

S-ar degrada astfel toate lucrările executate până acum în parter și subsol.

Pentru refacerea elementelor de structură: pereți, planșee, a fost necesară desfacerea pardoselilor existente: mozaicuri, marmura, Rușchița (toate executate prin anii 1951 și în 1988) care nu aveau valoare istorică sau de arhitectură. De asemenea lucrările de finisaje, componente artistice, pictura aferente elementelor de structură (pereți, plafoane) trebuie refăcute în integralitate.

Și tâmplăria metalică exterioară complet degradată se va înlocui cu tâmplărie din stejar cu geam termopan, cu caracteristici speciale pentru specificul zonei (mediu salin).

Valurile mari spală uneori clădirea pe toată înălțimea ei. Și tâmplăria interioară trebuie complet refăcută în stilul ArtNouveau.

Toate pardoselile se înlocuiesc cu pardoseli din marmure colorate cu desene ArtNouveau, desene ce imită decorațiile plafoanelor.

Sunt spații unde se refac integral finisajele și decorațiile (pe zonele afectate de consolidare). Vă imaginați că, în urma procedurii de licitație, se poate ajunge la situația ca noi să executăm finisaje și decorații pe trei pereți într-un salon și eventualul câștigător să execute aceste lucrări pe celălalt perete. Cine controlează dacă procedurile, rețetele, materialele, tehnica de lucru sunt aceleași pentru întreaga încăpere.

Cine dă asigurări pentru toate lucrările dacă sunt două firme în același spațiu.

Cine este responsabil de asigurarea riscului la incendiu, de riscurile degradării lucrărilor executate, daca lucrează două firme în același spațiu.

Cine va coordona din punct de vedere tehnologic executarea tuturor operațiunilor în același spațiu pentru două firme, cu două contracte distincte.

Legea achizițiilor în vigoare nu acoperă în niciun fel aceste situații la o clădire monument istoric, realizată în 1910 cu materialele epocii, situată în condițiile de mediu cunoscute.

Soluțiile și tehnologiile de realizare atât a consolidării, cât și a restaurării acestui edificiu trebuie concepute ca un ansamblu, fiind legate între ele atât tehnologic, cât și artistic.

Nu se pot face recepții parțiale, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru realizarea recepțiilor parțiale impuse de HG 273/1994 actualizată.

Care este stadiul lansării unei noi proceduri de achiziție? Va fi ultima?

Răspuns: Documentația este la Compania Națională de Investiții, urmând să o analizeze, să asigure finanțarea, să organizeze procedura și după evaluarea ofertelor (foarte greu de făcut în condițiile în care este vorba de proiectare si execuție în aceleași încăperi) să contracteze aceste lucrări, care reprezintă ultima etapă.

Având în vedere că aceste lucrări sunt destul de complicate și pe spații întinse (desfășurându-se în majoritatea spațiilor din clădire), la această dată suntem în situația că nu putem realiza multe lucrări contractate inițial. Este vorba de lucrările de reparații și restaurări din contractul inițial. Acum, pe aceste zone se vor reface în totalitate lucrările de consolidare (refacere), finisaje, decorații, componente artistice. La fel cum au fost realizate în 1910.

Rezultă că o parte din lucrările de reparații si restaurări contractate nu mai sunt de actualitate, urmând a fi scoase la licitație lucrări de refacere integrală și proiectate în stil ArtNouveau.

Exemplu: Avem în contract reparații si restaurări la pardoseli. Refăcând total planșeele din beton, au fost dezafectate pardoselile existente și decorațiile de la plafon (de sub planșeele refăcute).

Deci nu mai este necesar să se repare, restaureze nici pardoselile nici decorațiile și se vor realiza pardoseli noi în stilul ArtNouveau de la acea vreme și să se refacă integral decorațiile, vopsitoriile și pictura la aceste plafoane.

Și costurile vor fi pe măsură. Una era să completăm, să șlefuim si să lustruim pardoselile din marmura de Rușchița (realizate ulterior – în anii 1988), și alta este să realizăm pardoseli noi (inclusiv suportul) din marmure colorate în desene stil ArtNouveau.

Deci termenul de finalizare din 2023 va fi prelungit?

Răspuns: Va fi prelungit în funcție de data contractării acestor lucrări, care sunt de volum și de mare complexitate.

După contractarea acestor lucrări suplimentare (dacă tot noi vom contracta lucrările), Cazinoul va fi gata în 16 luni de la data semnăriiacestui contract.

Nu este un act adițional la contractul nostru, este un contract separat.

Dacă ați putea lucra în continuare aceste categorii de lucrări, s-ar putea finaliza Cazinoul în anul următor?

Răspuns: Noi avem capacitatea și profesionalismul să finalizam lucrările până la sfârșitul anului următor, dar nu depinde de noi să le contractăm acum (am avea la dispoziție cele 16 luni menționate).

Acum executăm lucrări de instalații pe zonele unde se pot executa, lucrări de arhitectură și decorații pe spații restrânse.

Pentru că urmează să spargem și să refacem planșeul peste etaj (în zona Sălii Oglinzilor și saloanelor adiacente), este normal că nu putem avansa cu decorațiile în spațiile de la parter și subsol, existând risc de degradare.

Până vor fi contractate toate lucrările suplimentare absolut necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi achiziționate, lucrăm la foc mic, deși este foarte mult de lucru.

Dacă se vor contracta în anul următor aceste lucrări suplimentare și mai ales dacă vor fi doi constructori în aceleași spații, lucrurile se vor complica foarte mult.

Greu de coordonat, de executat și greu de prognozat o durată de execuție.

Înțelegând situația, credeți că exista o soluție care să asigure continuitate în realizarea lucrărilor?

Răspuns: În lipsa unor ajustări aduse legii achizițiilor în care să se țină cont de situația reala a unei astfel de clădiri imposibil de expertizat fără a fi îmbrăcată în schele pe exterior și pe interior (expertiză ce ar dura foarte mult), nu există decât soluția comprimării cât se poate de mult a etapelor ce urmează, pentru a contracta cât mai repede aceste lucrări suplimentare, imprevizibile.

error: Content is protected !!